kto sme odbory naše úspechy kontakty •                                                                                                           

interná zóna | webmail

 

    staršie »


 
Verejné obstarávanie
Predmet obstarávania:
 Prenájom školského bufetu

OVS číslo: 1080/2014/LA

Dátum vyhlásenia: 2. 9. 2014

Dátum predloženia ponúk: 18. 9. 2014

- znenie Výzvy na predkladanie ponúk

Predmet obstarávania: Nákup čistiacich prostriedkov a príslušenstva
OVS číslo: 1079/2014/LA

Dátum vyhlásenia: 2. 9. 2014

Dátum predloženia ponúk: 18. 9. 2014

- znenie Výzvy na predkladanie ponúk

Predmet obstarávania: Nákup PC zostáv
OVS číslo: 1078/2014/LA

Dátum vyhlásenia: 2. 9. 2014

Dátum predloženia ponúk: 18. 9. 2014

- znenie Výzvy na predkladanie ponúk

¤ ¤ ¤

Európsky deň jazykov 2014
26. 9. 2014,  TA Zvolen
Dňa 26. septembra 2014 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín EÚ. My sme sa zapojili do osláv súťažami, prezentáciami a diskusiami so žiakmi.
Mgr. Staníková, Mgr. Fedotova, Mgr. Beňová

fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Poskytovanie stredoškolských štipendií v šk. roku 2014/2015
- informácie o poskytovaní štipendií
- žiadosť o poskytnutie štipendia

¤ ¤ ¤

Promo akcia kružku autošportu s Agromat Racing Zvolen
25. 6. 2014,  TA Zvolen
Na pôde Technickej akadémie vo Zvolene sa 25. 6. 2014 uskutočnila prezentačná akcia krúžku autošportu v spolupráci s Agromat Racing Zvolen.
fotoalbumvideo
- článok

¤ ¤ ¤

Mladý finančník 2014 - regionálne kolo
20. 6. 2014,  TA Zvolen
Organizačný výbor súťaže Mladý finančník 2014 ďakuje všetkým žiakom, ako aj ich učiteľom, ktorí sa zúčastnili regionálneho kola tejto súťaže.
- článok + výsledky súťaže
- prezentácia spoločnosti Farma Slovenské poklady
- prezentácia spoločnosti Fox Air
- prezentácia spoločnosti Geron Force

- prezentácia spoločnosti Happy Dog

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Netradičné vyučovanie angličtiny v Technickej akadémii vo Zvolene
18. 6. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia vo Zvolene sa dlhodobo programovo zapája do projektov modernizácie a inovácie výchovnovzdelávacieho procesu. Ani na sklonku tohoto školského roku to nebolo inak.
celá správafotoalbumfotoalbumvideo

¤ ¤ ¤

Exkurzia vo firme N-Tec
6. 6. 2014,  TA Zvolen
Dňa 6. 6. 2014 sa žiaci triedy III.C - strojári zúčastnili odbornej exkurzie vo firme N-Tec vo Zvolene. Firma sa zaoberá výrobou súčiastok rezaním vodným lúčom. Je to moderná technológia delenia materiálu, kde žiaci videli novú nekonvenčnú metódu technológie delenia materiálu a výroby súčiastok. Odborný výklad nám podal Ing. Babic, konateľ firmy a pracovníci nám predviedli praktickú ukážku tejto technológie.
Ing. Ján Hulina, vedúci akcie

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Návšteva veľvyslankyne Kubánskej republiky
6. 6. 2014,  TA Zvolen
Piatok, 6. júna 2014, nebol pre žiakov a zamestnancov  Technickej akadémie bežný piatok. Na pôde našej školy sme privítali hosťa nie každodenného, pani veľvyslankyňu Kubánskej republiky.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Nadstavbové štúdium - podmienky prijatia na šk. rok 2014/2015
20. 5. 2014,  TA Zvolen
Riaditeľ Technickej akadémie, J. Švermu 1, Zvolen zverejňuje podmienky prijatia do nadstavbového štúdia 3757 L dopravná prevádzka.
- podmienky prijatia + informácie o odbore

¤ ¤ ¤

Výchovný koncert Čo je veľa, to je veľa!
27. 5. 2014,  TA Zvolen
Pre žiakov prvého a druhého ročníka našej školy sa uskutočnil výchovný koncert dňa 26. mája 2014.
Toto pásmo si pripravilo OZ ŠKOLA ŽIVOTA zo Žiliny ako prevenciu proti šikanovaniu a všetkým formám násilia, s ktorými sa stretávame v ostatnej dobe veľmi často a všadiaľ okolo nás.

Celá akcia mala veľmi dobrú odozvu medzi žiakmi a nepriamo nadväzovala na anketu o šikanovaní, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka vo februári  2014.
Mgr. Ivona Beňová, výchovná poradkyňa

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Študenti si postavia vlastnú formulu
25. 5. 2014,  TA Zvolen
Prinášame Vám článok o spolupráci našej školy so spoločnosťou Agromat Racing Zvolen
- celý článok

¤ ¤ ¤

Motokárový krúžok v spolupráci s Agromat Racing Zvolen
7. 5. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia má záujem v spolupráci s firmou Agromat Racing Zvolen vytvoriť pre technicky a súťažne orientovaných žiakov záujmový krúžok, v ktorom sa môžu spájať viaceré aktivity rozdelené v časovej postupnosti do niekoľkých fáz, ktoré sa budú meniť a napĺňať podľa Vášho záujmu a kreativity.
viac informácií

¤ ¤ ¤

Putovanie po Európe
7. 5. 2014,  TA Zvolen
Dňa 7. 5. 2014 sa žiaci II. ročníka Lívia Pacigová, Alexandra Hrašková, Róbert Parilla a Tomáš Martinka zúčastnili náučno – zábavnej súťaže pod názvom Putovanie po Európe.
Súťaž sa konala pri príležitosti osláv Dňa Európy v Banskej Bystrici. Súťažiaci dostali mapku s vyznačenými stanovišťami, kde odpovedali na otázky. Po prejdení vytýčenej trasy sa zrátali body a vyhlásili sa víťazi. Aj keď sa nám nepodarilo dostať do prvej trojky, súťaž sa nám páčila, spoznali sme krásne zákutia Banskej Bystrice.
Mgr. Darina Stančeková

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Naša škola sa stala víťazom prezentačných programov v ESC Zvolen
9. 4. 2014,  TA Zvolen
V priebehu februára a marca prebiehal v nákupnom centre Europa SC Zvolen už 2. ročník prezentačných programov stredných škôl mesta Zvolen. Úlohou každej z prihlásených škôl bolo pripraviť si čo najzaujímavejšiu prezentáciu, v ktorej predstavia svoju školu a jej aktivity. Aj tento ročník mal súťažný charakter. Počítacie zariadenia zaznamenali najvyššiu účasť na prezentácii TECHNICKEJ AKADÉMIE, ktorá prilákala najviac divákov a tým sa stala víťazom tohto ročníka. Gratulujeme!
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Beseda na tému "Obchodovanie s ľuďmi"
14. 4. 2014,  TA Zvolen
Bez informácií sa stávaš otrokom /0800 800 818/.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Veľtrh cvičných firiem
3. 4. 2014,  Žiar nad Hronom
Dňa 03.04.2014 sa v Žiari nad Hronom uskutočnil  18. ročník Veľtrhu cvičných firiem a 6. kontraktačný deň, ktorého sa zúčastnili aj dve  cvičné firmy  Technickej akadémie vo Zvolene(GrandFarm,s.r.o., FitGym,s.r.o.) z odboru škola podnikania.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Otestuj sa z matematiky a fyziky
2. 4. 2014,  TA Zvolen
Dobré vedomosti z matematiky a fyziky sú zárukou úspešného štúdia na technickej univerzite. Otestujte sa na portály otestujsa.sjf.stuba.sk

¤ ¤ ¤

Autoopravár Junior Castrol 2014
27. 3. 2014,  B. Bystrica
Žiaci odboru autoopravár sa dňa 27. 3. 2014 zúčastnili krajského kola súťaže zručnosti pod názvom Autoopravár Junior Castrol 2014. Filip Hraško obsadil 13. miesto, Matej Stašiov a Dávid Zauška sa zhodne umiestnili na 15. mieste.
Bc. Pavel Kohút - MOV
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Drogy to teda nie...
20. 3. 2014,  TA Zvolen
Žiaci tretieho ročníka školy podnikania sa zúčastnili 17. marca v knižnici súťažného kvízu medzi strednými školami vo Zvolene.
Kvíz mal tri kolá – prvé bolo literárne – žiaci mali priradiť literárnym dielam autorov. Druhé kolo sa týkalo všeobecného prehľadu mladých ľudí a tretie kolo sa nieslo v hudobnom duchu – drogy a hudba.
Naša škola sa umiestnila na 3. mieste – blahoželáme...
Ing. Vyšná – koordinátorka drogovej prevencie
fotoalbum

¤ ¤ ¤

"10 rokov Slovenska v Európskej únii" - Čestné uznanie 
10. 02. 2014, TA Zvolen
Dňa 10. 02. 2014 získali naši žiaci Čestné uznanie za účasť na projekte "10 rokov Slovenska v Európskej únii".
 
čestné uznanie

¤ ¤ ¤

Prezentácia školy v Europa Shoping Centre 2014
25. 02. 2014, ESC Zvolen
Dňa 15. 02. 2014 sme zorganizovali v spolupráci s obchodným domom Europa Shoping Centre prezentáciu našej školy. Predstavili sme na nej širokej verejnosti ponuku študijných a učebných odborov, priblížili sme proces a podmienky vo vzdelávaní naších študentov, ako aj mimoškolskú a krúžkovú činnosť.
 
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Školské kolo olympiády Mladý účtovník
4. 2. 2014,  TA Zvolen
Dňa 11. 02. 2014 PK ekonomických predmetov zorganizovala školské kolo olympiády Mladý účtovník.celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Úspech Filipa Lavrova na krajskom kole olympiády v NJ
14. 2. 2014,  TA Zvolen
Pekný úspech nášho žiaka Filipa Laurova na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii
2C. Vzorne reprezentoval našu školu dňa 13.02.2014 na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici a obsadil pekné 5. miesto.
Srdečne blahoželáme!
Za predmetovú komisiu CUJ
Mgr. Ivona Beňová

¤ ¤ ¤

Prezentácia Žilinskej univerzity v našej škole
5. 2. 2014,  TA Zvolen
43 žiakov našej školy, prevažne štvrtákov  si so záujmom vypočulo a pozrelo prezentáciu doktorandov ŽU Ing. Mareka Korčoka a Ing. Tomáša Kurňavu  o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách Žilinskej univerzity.
celá správafotoalbum
- prezenetácia Žilinskej univerzity

¤ ¤ ¤

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
16. 12. 2013,  TA Zvolen
Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku prebehlo v 2 kategóriách, v kategórii 2C zvíťazil náš talent FILIP LAUROV z II.C triedy s počtom bodov 90 z celkového počtu 100.
V kategórii 2D zvíťazil s počtom bodov žiak IV.B triedy JURAJ PLEVKA počtom bodov 62.
Víťazom blahoželáme, ďakujeme Rade rodičov pri TA zvolen za knižné poukážky a všetkým prajeme krásne vianočné sviatky.
Mgr. Ivona Beňová, ved. PK CUJ

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Školské kolo súťaže v písaní na PC
12. 12. 2013,  TA Zvolen
Dňa 12. 12. 2013 zorganizovala predmetová komisia odborných ekonomických predmetov „Školské kolo súťaže v písaní na PC“.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Odborná exkurzia vo firme Continental, a. s. Zvolen
10. 12. 2013,  Zvolen
Dňa 10. 12. 2013 sa žiaci štvrtého ročníka študijného odboru strojárstvo a škola podnikania zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Continental, a.s . Zvolen,  zameranej na  výrobu a predaj bŕzd a komponentov pre automobilový priemysel.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Súťaž zručnosti žiakov škôl 1. Slovenského strojárskeho klastra
11. 12. 2013,  TA Zvolen
Dňa 11. 12. 2013 sa uskutočnila Súťaž zručnosti žiakov škôl 1. Slovenského strojárskeho klastra.
Výsledky: 1. Aleš Melaga, 2. Martin Driečny, 3. Martin Strhársky
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
11. 12. 2013,  TA Zvolen
Dňa 10. 12. 2013 sa uskutočnilo školské  kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2.D pre žiakov stredných odborných škôl. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
1. miesto  - Patrícia Kubíková  I.A, 2. miesto -  Ján Štibora  II.C, 3. miesto -  Michal Šup  IV.B
Gratulujeme  víťazom a prajeme  veľa úspechov.
Mgr. Oľga Fedotova,  Mgr. Dana Karlíková,  Mgr. Barbora Bočková

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Výsledky súťaže Technický talent 2013
3. 12. 2013,  TA Zvolen
Aj tento školský rok naša škola zorganizovala súťaž pre žiakov 9. ročníkov základných škôl s názvom Technický talent 2013.
celá správafotoalbum | video [zdroj www.hronka.tv]

¤ ¤ ¤

Beseda s npor. Lietavom z ORPZ vo Zvolene
12. 11. 2013,  TA Zvolen
Dňa 12. Novembra 2013 sa uskutočnila beseda s príslušníkom policajného zboru na tému Týranie žien. Besedy sa zúčastnili žiačky tretieho a štvrtého ročníka. Beseda trvala dve vyučovacie hodiny. Žiačky sa dozvedeli aké následky by malo domáce násilie, ako mu treba predchádzať, ako sa dá vyhnúť domácemu násiliu a ako sa dá ubrániť domácemu násiliu. Žiačky boli poučené o § 200 – 202 a 208 Trestného zákona. Naučili sa rozoznať znaky priestupku  a násilného trestného činu.
Besedu zorganizovala výchovná poradkyňa školy Mgr. Ivona Beňová.

¤ ¤ ¤

Školské kolo 30. ročníka súťaže Zenit v elektronike
24. 10. 2013,  TA Zvolen
Dňa 24. októbra  2013 sa uskutočnilo školské  kolo súťaže 30. ročníka  Zenit v elektronike.
celá správafotoalbumfotoalbum

¤ ¤ ¤

Návšteva vo virtuálnej jaskyni
10. 10. 2013, Zvolen
V rámci predmetu Informatika sme so študentmi 2. ročníka navštívili novú Halu vedecko-experimentálnych pracovísk Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá vo svojich útrobách ukrýva unikátne zariadenie, jediné svojho druhu na Slovensku a ojedinelé aj vo svete, tzv. virtuálnu jaskyňu s 3D simuláciou.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Medzinárodný workshop v maďarskom Kecskeméte
25. 09. 2013, Kecskemét, Maďarsko
V dňoch 25. – 26. 09 2013 sa riaditeľ školy Ing. Ján Marko a vyučujúce cudzích jazykov Mgr. Barbora Bočková, PhDr. Andrea Gehrerová zúčastnili medzinárodného workshopu na Katedre cudzích jazykov Vysokej školy v maďarskom Kecskeméte.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Technická akadémia vo Zvolene je prvou lastovičkou....
24. 09. 2013, TA Zvolen
Dňa 24. 09. 2013 sa uskutočnila na pôde Technickej akadémie prezentačná akcia s názvom „Predstavenie pilotného projektu spolupráce školy s podnikmi s príkladnou praxou“.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Európsky deň jazykov
26. 09. 2013, Bratislava
Dňa 26. 09. 2013 sme sa zúčastnili podujatia Európsky deň jazykov v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci so Združením kultúrnych európskych krajín. V stánkoch kultúrnych a jazykových inštitúcií sa žiaci mohli dozvedieť viac o jazykoch a kultúrach Európy, zabaviť sa v kvízoch a súťažiach a spoznať aspoň pár slov z jazykov, s ktorými sa predtým možno nestretli.
Mgr. Oľga Fedotova, Mgr. Dana Karlíková

celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

II. ročník súťaže Mladý finančník 2013 - vyhodnotenie regionálneho kola
02. 05. 2013, TA Zvolen
Dňa 30. 4. 2013 sa na pôde Technickej akadémie vo Zvolene, uskutočnil druhý ročník regionálnej ekonomickej súťaže „Mladý finančník 2013“.
- celý článok + výsledky súťaže | - fotoalbum

¤ ¤ ¤

Študentská spoločnosť FLEXI na Veľtrhu Junior Achievement v BA
21. 03. 2013, ESC Zvolen
Dňa 21. 03. 2013 sa piati zástupcovia študentskej spoločnosti FLEXI zúčastnili súťaže Veľtrh študentských spoločností, ktorý organizovala Junior Achievement Slovensko v Bratislave.
celá správafotoalbum | prezentácia štud. spoločnosti

¤ ¤ ¤

Veľtrh stredných škôl v Europa Shoping Centre
21. 03. 2013, ESC Zvolen
Dňa 21. 03. 2013 sa naša škola zúčastnila Veľtrhu stredných škôl v Europa Shoping Centre vo Zvolene. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom a rodičom, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej škole, ale predovšetkým obchodnému centru ESC vo Zvolene za možnosť prezentovať našu školu v priestoroch nákupného centra. Ďakujeme!
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Prezentácia školy v Europa Shoping Centre
19. 02. 2013, ESC Zvolen
Dňa 19. 02. 2013 sme zorganizovali v spolupráci s obchodným domom Europa Shoping Centre prezentáciu našej školy. Predstavili sme na nej širokej verejnosti ponuku študijných a učebných odborov, priblížili sme proces a podmienky vo vzdelávaní naších študentov, ako aj mimoškolskú a krúžkovú činnosť.
 
fotoalbum01 fotoalbum02

¤ ¤ ¤

Technická akadémia vo Zvolene "hľadala" nové technické talenty
30. 11. 2012, TA Zvolen
Technická akadémia vo Zvolene neustále hľadá nové formy svojej propagácie medzi verejnosťou.
celá správa fotoalbum

¤ ¤ ¤

SOŠ technická opäť najlepšia na Slovensku
16. 02. 2012, Bratislava
Ondrej Smutný, žiak IV.A triedy, na Strojárskej olympiáde, v kategórii Strojárstvo, podkategória Strojárske technológie a materiály, výrobné systémy a manažérstvo kvality obsadil nádherné
1. miesto
a stal sa tak najlepším na Slovensku.

celá správafotoalbumvideo z olympiády + rozhovor s O. Smutným [zdroj: www.tvba.sk]

¤ ¤ ¤

staršie » 


Spolupracujeme:
Ján Ďurčov,
Banská Bystrica

Technická akadémia
J. Švermu 1
960 01 Zvolen
tel.: 045/5330689
Email: tazvolen@tazvolen.sk

 

 

"Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme sa pre školu, ale pre život".
Seneca
 
 

Čakáme na Vaše otázky, námety a pripomienky!

Vaša emailová adresa:

Text správy:


  
 

2009 © Dušan Hámorský

Našu stránku videlo:

pocitadlo.sk

 návštevníkov.
Ďakujeme!