kto sme odbory naše úspechy kontakty •                                                                                                           

interná zóna | webmail | MOODLE

 

    staršie »

Toto nemôžete prehliadnuť! Vyhrajme auto pre našu školu!
28. 10. 2014,  TA Zvolen
Spoločnosť Hyundai sa rozhodla pomôcť nám, žiakom zapojených do projektu Skills for the Future skvalitniť našu odbornú prípravu možnosťou jej vlastnou!
Dáva nám šancu
vyhrať auto pre potreby praktického vyučovania!

Hlasovanie prebieha v dňoch 28. október - 13. november 2014!

- čítaj
- informácie a podmienky súťaže
- HLASUJ, KLIKAJ, LAJKUJ!

 

¤ ¤ ¤

Technický talent 2014 - súťaž pre žiakov ZŠ
24. 10. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia vo Zvolene Vás pozýva na IV. ročník súťaže odborných vedomostí a zručností
pre žiakov 9. ročníkov základných škôl TECHNICKÝ TALENT 2014.

- pozvánka do súťaže
- prihláška do súťaže + návratka

¤ ¤ ¤

Obchodovanie s ľuďmi - novodobé otroctvo
28. 10. 2014,  TA Zvolen
Na túto zaujímavú tému prednášali Mgr. Silvia Tichá, sociálna pedagogička z CPPPaP vo Zvolene s inšpektorom Mestskej polície vo Zvolene Jozefom Michálikom.
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

20. medzinárodný veľtrh ELOSYS
15. 10. 2014,  Trenčín
Dňa 15.októbra 2014 sa 46 žiakov -  elektrotechnikov a 4 pedagogickí zamestnanci Technickej akadémie vo Zvolene  zúčastnili 20.medzinárodného veľtrhu elektrotechnikov, elektroniky, energetiky a telekomunikácií v Trenčíne.
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Školská liga v šachu
20. 10. 2014,  TA Zvolen
Dňa 20. 10. 2014 sa uskutočnila školská liga v šachu, ktorej sa zúčastnilo 7 žiakov. Výťazom sa stal M. Pupava z triedy III.B, 2. miesto obsadil D. Kubiš z triedy I.B a na treťom mieste skončil M. Lazár z triedy III.B. Gratulujeme!

¤ ¤ ¤

Autosalón Nitra´2014
17. 10. 2014,  TA Zvolen
Žiaci našej školy sa zúčastnili dňa 17.10.2014 odbornej exkurzie AUTOSALÓN NITRA 2014.
fotoalbum video
- článok

¤ ¤ ¤

Horehronské hry
8. 10. 2014,  TA Zvolen
Dňa 8. 10. 2014 reprezentovala našu školu v ľahkej atletike na krajskej úrovni žiačka III.A Monika Kyseľová. Jej športové úsilie sa zúročilo striebrom, získala výborné II. miesto vo vrhu guľou. Gratulujeme!

¤ ¤ ¤

Kurz ochrany života a zdravia
10. 10. 2014,  TA Zvolen
V termínoch 29. 9 - 1. 10 a 8. 10 - 10.10. 2014 žiaci III. ročníkov študijných a II. ročníkov učebných odbrov absolvovali kurz OZŽ s nenáročným turistickým programom v oblasti Štiavnických vrchov a Veľkej Fatry.
video

¤ ¤ ¤

Spolupráca Technickej akadémie s mestskou políciou
09. 10. 2014,  TA Zvolen
Dňa 9.októbra 2014 nás navštívil inšpektor MsP vo Zvolene pán Jozef Michálik. Zameral sa vo svojich besedách na informácie o trestnej zodpovednosti a zodpovednosti za priestupky mladistvých vo veku od 14 do 15 rokov a od 15 do 18 rokov.
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno´2014
30. 9. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia vo Zvolene nadviazala na dlhoročnú tradíciu odborných exkurzií žiakov technických odborov, predovšetkým strojárskych, na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne.
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Prezentácia spolupráce s partnerskými organizáciami
25. 9. 2014,  TA Zvolen
Ubehol rok, čo Technická akadémia na prezentačnej akcii na pôde školy verejne predstavila pilotný projekt spolupráce školy s podnikmi s príkladnou praxou.
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Európsky deň jazykov 2014
26. 9. 2014,  TA Zvolen
Dňa 26. septembra 2014 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín EÚ. My sme sa zapojili do osláv súťažami, prezentáciami a diskusiami so žiakmi.
Mgr. Staníková, Mgr. Fedotova, Mgr. Beňová

fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Poskytovanie stredoškolských štipendií v šk. roku 2014/2015
- informácie o poskytovaní štipendií
- žiadosť o poskytnutie štipendia

¤ ¤ ¤

Promo akcia kružku autošportu s Agromat Racing Zvolen
25. 6. 2014,  TA Zvolen
Na pôde Technickej akadémie vo Zvolene sa 25. 6. 2014 uskutočnila prezentačná akcia krúžku autošportu v spolupráci s Agromat Racing Zvolen.
fotoalbumvideo
- článok

¤ ¤ ¤

Mladý finančník 2014 - regionálne kolo
20. 6. 2014,  TA Zvolen
Organizačný výbor súťaže Mladý finančník 2014 ďakuje všetkým žiakom, ako aj ich učiteľom, ktorí sa zúčastnili regionálneho kola tejto súťaže.
- článok + výsledky súťaže
- prezentácia spoločnosti Farma Slovenské poklady
- prezentácia spoločnosti Fox Air
- prezentácia spoločnosti Geron Force

- prezentácia spoločnosti Happy Dog

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Netradičné vyučovanie angličtiny v Technickej akadémii vo Zvolene
18. 6. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia vo Zvolene sa dlhodobo programovo zapája do projektov modernizácie a inovácie výchovnovzdelávacieho procesu. Ani na sklonku tohoto školského roku to nebolo inak.
celá správafotoalbumfotoalbumvideo

¤ ¤ ¤

Exkurzia vo firme N-Tec
6. 6. 2014,  TA Zvolen
Dňa 6. 6. 2014 sa žiaci triedy III.C - strojári zúčastnili odbornej exkurzie vo firme N-Tec vo Zvolene. Firma sa zaoberá výrobou súčiastok rezaním vodným lúčom. Je to moderná technológia delenia materiálu, kde žiaci videli novú nekonvenčnú metódu technológie delenia materiálu a výroby súčiastok. Odborný výklad nám podal Ing. Babic, konateľ firmy a pracovníci nám predviedli praktickú ukážku tejto technológie.
Ing. Ján Hulina, vedúci akcie

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Návšteva veľvyslankyne Kubánskej republiky
6. 6. 2014,  TA Zvolen
Piatok, 6. júna 2014, nebol pre žiakov a zamestnancov  Technickej akadémie bežný piatok. Na pôde našej školy sme privítali hosťa nie každodenného, pani veľvyslankyňu Kubánskej republiky.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Výchovný koncert Čo je veľa, to je veľa!
27. 5. 2014,  TA Zvolen
Pre žiakov prvého a druhého ročníka našej školy sa uskutočnil výchovný koncert dňa 26. mája 2014.
Toto pásmo si pripravilo OZ ŠKOLA ŽIVOTA zo Žiliny ako prevenciu proti šikanovaniu a všetkým formám násilia, s ktorými sa stretávame v ostatnej dobe veľmi často a všadiaľ okolo nás.

Celá akcia mala veľmi dobrú odozvu medzi žiakmi a nepriamo nadväzovala na anketu o šikanovaní, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka vo februári  2014.
Mgr. Ivona Beňová, výchovná poradkyňa

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Študenti si postavia vlastnú formulu
25. 5. 2014,  TA Zvolen
Prinášame Vám článok o spolupráci našej školy so spoločnosťou Agromat Racing Zvolen
- celý článok

¤ ¤ ¤

Motokárový krúžok v spolupráci s Agromat Racing Zvolen
7. 5. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia má záujem v spolupráci s firmou Agromat Racing Zvolen vytvoriť pre technicky a súťažne orientovaných žiakov záujmový krúžok, v ktorom sa môžu spájať viaceré aktivity rozdelené v časovej postupnosti do niekoľkých fáz, ktoré sa budú meniť a napĺňať podľa Vášho záujmu a kreativity.
viac informácií

 

staršie » 


Spolupracujeme:
Ján Ďurčov,
Banská Bystrica

Technická akadémia
J. Švermu 1
960 01 Zvolen
tel.: 045/5330689
Email: tazvolen@tazvolen.sk

 

 

"Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme sa pre školu, ale pre život".
Seneca
 
 

Čakáme na Vaše otázky, námety a pripomienky!

Vaša emailová adresa:

Text správy:


  
 

2009 © Dušan Hámorský

Našu stránku videlo:

pocitadlo.sk

 návštevníkov.
Ďakujeme!