kto sme odbory naše úspechy kontakty •                                                                                                           

interná zóna | webmail | MOODLE

 

    staršie »


Zverejnenie OVS
14. 10. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia vo Zvolene zverejňuje nasledovné OVS.

Predmet obstarávania: Nákup šatňových skriniek

OVS číslo: 1332/2014/LA

Dátum vyhlásenia: 14. 10. 2014

Dátum predloženia ponúk: 28. 10. 2014 do 14.00 hod.
- znenie Výzvy na predkladanie ponúk


Predmet obstarávania:
 Modul na prestavbu riadiaceho systému CNC

OVS číslo: 1333/2014/LA

Dátum vyhlásenia: 14. 10. 2014

Dátum predloženia ponúk: 28. 10. 2014 do 14.00 hod.
- znenie Výzvy na predkladanie ponúk

Predmet obstarávania: Nákup strojovej licencie softvéru EMCO WinNC Sinumerik 840D

OVS číslo: 1334/2014/LA

Dátum vyhlásenia: 14. 10. 2014

Dátum predloženia ponúk: 28. 10. 2014 do 14.00 hod.
- znenie Výzvy na predkladanie ponúk

Predmet obstarávania: Uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prenechania majetku...

OVS číslo: 1335/2014/LA

Dátum vyhlásenia: 14. 10. 2014

Dátum predloženia ponúk: 28. 10. 2014 do 14.00 hod.
- znenie Výzvy na predkladanie ponúk


Predmet obstarávania: Záhradný traktor

OVS číslo: 1336/2014/LA

Dátum vyhlásenia: 14. 10. 2014

Dátum predloženia ponúk: 28. 10. 2014 do 14.00 hod.
- znenie Výzvy na predkladanie ponúk

¤ ¤ ¤

Autosalón Nitra´2014
17. 10. 2014,  TA Zvolen
Žiaci našej školy sa zúčastnili dňa 17.10.2014 odbornej exkurzie AUTOSALÓN NITRA 2014.
fotoalbum video
- článok

¤ ¤ ¤

Horehronské hry
8. 10. 2014,  TA Zvolen
Dňa 8. 10. 2014 reprezentovala našu školu v ľahkej atletike na krajskej úrovni žiačka III.A Monika Kyseľová. Jej športové úsilie sa zúročilo striebrom, získala výborné II. miesto vo vrhu guľou. Gratulujeme!

¤ ¤ ¤

Kurz ochrany života a zdravia
10. 10. 2014,  TA Zvolen
V termínoch 29. 9 - 1. 10 a 8. 10 - 10.10. 2014 žiaci III. ročníkov študijných a II. ročníkov učebných odbrov absolvovali kurz OZŽ s nenáročným turistickým programom v oblasti Štiavnických vrchov a Veľkej Fatry.
video

¤ ¤ ¤

Spolupráca Technickej akadémie s mestskou políciou
09. 10. 2014,  TA Zvolen
Dňa 9.októbra 2014 nás navštívil inšpektor MsP vo Zvolene pán Jozef Michálik. Zameral sa vo svojich besedách na informácie o trestnej zodpovednosti a zodpovednosti za priestupky mladistvých vo veku od 14 do 15 rokov a od 15 do 18 rokov.
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno´2014
30. 9. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia vo Zvolene nadviazala na dlhoročnú tradíciu odborných exkurzií žiakov technických odborov, predovšetkým strojárskych, na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne.
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Prezentácia spolupráce s partnerskými organizáciami
25. 9. 2014,  TA Zvolen
Ubehol rok, čo Technická akadémia na prezentačnej akcii na pôde školy verejne predstavila pilotný projekt spolupráce školy s podnikmi s príkladnou praxou.
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Európsky deň jazykov 2014
26. 9. 2014,  TA Zvolen
Dňa 26. septembra 2014 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín EÚ. My sme sa zapojili do osláv súťažami, prezentáciami a diskusiami so žiakmi.
Mgr. Staníková, Mgr. Fedotova, Mgr. Beňová

fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Poskytovanie stredoškolských štipendií v šk. roku 2014/2015
- informácie o poskytovaní štipendií
- žiadosť o poskytnutie štipendia

¤ ¤ ¤

Promo akcia kružku autošportu s Agromat Racing Zvolen
25. 6. 2014,  TA Zvolen
Na pôde Technickej akadémie vo Zvolene sa 25. 6. 2014 uskutočnila prezentačná akcia krúžku autošportu v spolupráci s Agromat Racing Zvolen.
fotoalbumvideo
- článok

¤ ¤ ¤

Mladý finančník 2014 - regionálne kolo
20. 6. 2014,  TA Zvolen
Organizačný výbor súťaže Mladý finančník 2014 ďakuje všetkým žiakom, ako aj ich učiteľom, ktorí sa zúčastnili regionálneho kola tejto súťaže.
- článok + výsledky súťaže
- prezentácia spoločnosti Farma Slovenské poklady
- prezentácia spoločnosti Fox Air
- prezentácia spoločnosti Geron Force

- prezentácia spoločnosti Happy Dog

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Netradičné vyučovanie angličtiny v Technickej akadémii vo Zvolene
18. 6. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia vo Zvolene sa dlhodobo programovo zapája do projektov modernizácie a inovácie výchovnovzdelávacieho procesu. Ani na sklonku tohoto školského roku to nebolo inak.
celá správafotoalbumfotoalbumvideo

¤ ¤ ¤

Exkurzia vo firme N-Tec
6. 6. 2014,  TA Zvolen
Dňa 6. 6. 2014 sa žiaci triedy III.C - strojári zúčastnili odbornej exkurzie vo firme N-Tec vo Zvolene. Firma sa zaoberá výrobou súčiastok rezaním vodným lúčom. Je to moderná technológia delenia materiálu, kde žiaci videli novú nekonvenčnú metódu technológie delenia materiálu a výroby súčiastok. Odborný výklad nám podal Ing. Babic, konateľ firmy a pracovníci nám predviedli praktickú ukážku tejto technológie.
Ing. Ján Hulina, vedúci akcie

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Návšteva veľvyslankyne Kubánskej republiky
6. 6. 2014,  TA Zvolen
Piatok, 6. júna 2014, nebol pre žiakov a zamestnancov  Technickej akadémie bežný piatok. Na pôde našej školy sme privítali hosťa nie každodenného, pani veľvyslankyňu Kubánskej republiky.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Nadstavbové štúdium - podmienky prijatia na šk. rok 2014/2015
20. 5. 2014,  TA Zvolen
Riaditeľ Technickej akadémie, J. Švermu 1, Zvolen zverejňuje podmienky prijatia do nadstavbového štúdia 3757 L dopravná prevádzka.
- podmienky prijatia + informácie o odbore

¤ ¤ ¤

Výchovný koncert Čo je veľa, to je veľa!
27. 5. 2014,  TA Zvolen
Pre žiakov prvého a druhého ročníka našej školy sa uskutočnil výchovný koncert dňa 26. mája 2014.
Toto pásmo si pripravilo OZ ŠKOLA ŽIVOTA zo Žiliny ako prevenciu proti šikanovaniu a všetkým formám násilia, s ktorými sa stretávame v ostatnej dobe veľmi často a všadiaľ okolo nás.

Celá akcia mala veľmi dobrú odozvu medzi žiakmi a nepriamo nadväzovala na anketu o šikanovaní, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka vo februári  2014.
Mgr. Ivona Beňová, výchovná poradkyňa

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Študenti si postavia vlastnú formulu
25. 5. 2014,  TA Zvolen
Prinášame Vám článok o spolupráci našej školy so spoločnosťou Agromat Racing Zvolen
- celý článok

¤ ¤ ¤

Motokárový krúžok v spolupráci s Agromat Racing Zvolen
7. 5. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia má záujem v spolupráci s firmou Agromat Racing Zvolen vytvoriť pre technicky a súťažne orientovaných žiakov záujmový krúžok, v ktorom sa môžu spájať viaceré aktivity rozdelené v časovej postupnosti do niekoľkých fáz, ktoré sa budú meniť a napĺňať podľa Vášho záujmu a kreativity.
viac informácií

 

staršie » 


Spolupracujeme:
Ján Ďurčov,
Banská Bystrica

Technická akadémia
J. Švermu 1
960 01 Zvolen
tel.: 045/5330689
Email: tazvolen@tazvolen.sk

 

 

"Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme sa pre školu, ale pre život".
Seneca
 
 

Čakáme na Vaše otázky, námety a pripomienky!

Vaša emailová adresa:

Text správy:


  
 

2009 © Dušan Hámorský

Našu stránku videlo:

pocitadlo.sk

 návštevníkov.
Ďakujeme!