OZNAM: 2. kolo prijímacích skúšok bude 21. 6. 2016!

kto sme odbory naše úspechy kontakty                                                                                                           

interná zóna | webmail | MOODLE | CRZ | DiGI Škola

Aktuality | Správy | Informácie

staršie »

2. kolo prijímacích skúšok na šk. rok 2016/2017
24. 05. 2016,  TA Zvolen
Riaditeľ Technickej akadémie, J. Švermu 1, 960 01 Zvolen oznamuje, že dňa 21. 6. 2016 sa uskutočnia prijímacie skúšky v ďalšom termíne v odboroch 2381 M strojárstvo, 2697 K mechanik elektrotechnik, 6341 M škola podnikania, 2487 H 01 autoopravár – mechanik

¤ ¤ ¤

Odborná exkurzia vo firme Scania
06.  05. 2016,  TA Zvolen
Dňa 26. mája  2015 sa žiaci I.K a II.K zúčastnili odbornej exkurzie ...

- článok

¤ ¤ ¤

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok na šk. rok 2016/2017
12. 05. 2016,  TA Zvolen
Riaditeľ Technickej akadémie, J. Švermu 1, 960 01 Zvolen zverejňuje výsledky 1. kola prijímacích skúšok na školský rok 2016/2017 (I. termín + II. termín):
- 2381 M strojárstvo
- 2697 K mechanik elektrotechnik
- 6341 M škola podnikania

¤ ¤ ¤

Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2016/2017
24. 03. 2016,  TA Zvolen
Riaditeľ Technickej akadémie, J. Švermu 1, 960 01 Zvolen v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade, po vyjadrení Rady školy pri Technickej akadémii a so stanovením plánu výkonov zriaďovateľom určuje v školskom roku 2016/2017 počty tried a počty prijímaných žiakov do tried 1. ročníka v študijných a učebných odboroch:
- kritériá prijímacieho konania

¤ ¤ ¤

Otvárame nadstavbové štúdium 3757 L dopravná prevádzka
4. 5. 2015,  TA Zvolen

Riaditeľ Technickej akadémie vo Zvolene oznamuje, že v šk. roku 2016/2017 otvára 2-ročné nadstavbové štúdium v odbore 3757 L dopravná prevádzka.
- informácie
- kritériá pre prijatie

¤ ¤ ¤

Odborná exkurzia vo firme Continental
06.  05. 2016,  TA Zvolen
Dňa 4. mája  2015 sa žiaci druhého ročníka študijného odboru strojárstvo zúčastnili odbornej exkurzie ...

- článok

¤ ¤ ¤

Exkurzia vo firme TBB v B. Bystrici
29.  04. 2016,  TA Zvolen
Dňa 18.04.2016 sa žiaci III.A triedy, študijný odbor strojárstvo, zúčastnili odbornej exkurzie do firmy TBB Banská Bystrica...

- článok

¤ ¤ ¤

Exkurzia vo firme Hatiar EU
29.  04. 2016,  TA Zvolen
Dňa 29. 04. 2016  sa zúčastnili žiaci I.K a II.K triedy zamerania autoopravár...

- článok

¤ ¤ ¤

Sme víťazmi regionálneho kola vo veľkom futbale
21.  04. 2016,  TA Zvolen
Dňa 21. 04. 2016 sme sa zúčastnili regionálneho kola (Detva, Krupina, Zvolen) vo veľkom futbale...
- článok

¤ ¤ ¤

Mladý finančník 2016 + výsledky
21.  04. 2016,  TA Zvolen
O Technickej akadémii vo Zvolene je už roky známe, že sa vždy snaží propagovať technické odbory štúdia a čo najužšie prepojenie...
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Naši víťazne
14.  04. 2016,  TA Zvolen
Dňa 14. 04. 2016 sa na ihrisku Technickej akadémie uskutočnilo okresné kolo vo futbale chlapcov...
- článok

¤ ¤ ¤

Aktivity v spolupráci s UPSVaR SR
11.  04. 2016,  TA Zvolen
Dňa 11. 4. 2016 sme pre žiakov 4. ročníkov štúdijných odborov a žiakov 2. ročníka nadstavbového štúdia...
- článok

¤ ¤ ¤

Strojári opäť úspešní na krajskom kole SOČ
08.  04. 2016,  TA Zvolen
Deň 08. apríl 2016 bol úspešný pre Technickú akadémiu, na krajskom kole 38. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti...
- článok
- diplom Filip Laurov
- článok Milan Záchenský

¤ ¤ ¤

Mladý finančník - vyhodnotenie školských kôl
08.  04. 2016,  TA Zvolen
- vyhodnotenie

¤ ¤ ¤

Matematická súťaž PANGEA 2016
05.  04. 2016,  TA Zvolen
Dňa 05. 04. 2016 PK prírodovedných predmetov a športu zorganizovala 1. kolo matematickej súťaže Pangea...
- článok

¤ ¤ ¤

JA Veľtrh podnikateľských talentov
24. 03. 2016,  Bratislava
Pod vedením učiteľa a konzultanta z praxe si žiaci v programe JA Aplikovaná ekonómia zakladajú študentskú firmu...
- článok

¤ ¤ ¤

Enersol - krajská prehliadka
22. 03. 2016,  Banská Bystrica
Dňa 22. marca 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola súťaže ENERSOL SK...
- článok

¤ ¤ ¤

Celoslovenská súťaž Matematický klokan
21. 03. 2016,  TA Zvolen
Najväčšia medzinárodná žiacka súťaž na svete je tu opäť!...
- článok
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Lyžiarsky výcvik 2016
14. 03. 2016,  TA Zvolen
V dňoch 15. 2. – 26. 2. 2016 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili na lyžiarskom výcviku...
- článok LV Králiky
- článok LV Tatranská Lomnica
fotoalbum fotoalbum

¤ ¤ ¤

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru
14. 03. 2016,  TA Zvolen
Technická akadémia vo Zvolene zverejňuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru.
- vyhlásenie OVS

¤ ¤ ¤

Autoopravár Junior 2016
11. 03. 2016,  TA Zvolen
Dňa 10. 03. 2016 sa žiaci triedy III.K zúčastnili...
- článok

¤ ¤ ¤

Workshop
10. 03. 2016,  TA Zvolen
Dňa 10. 03. 2016 PK ekonomických predmetov zorganizovala pre žiakov tretieho a...
- článok

¤ ¤ ¤

Školské kolo 38. ročníka SOČ
09. 03. 2016,  TA Zvolen
Dňa 25. a 26. 02 2016 naša škola zorganizovala školské kolá stredoškolskej činnosti...
- článok SOČ v odbore škola podnikania
- článok SOČ v odbore strojárstvo
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Školské kolo olympiády "Mladý účtovník"
09. 03. 2016,  TA Zvolen
Dňa 18. 02. 2016 PK ekonomických predmetov zorganizovala školské kolo...
- článok

¤ ¤ ¤

Súťaž Enersol - využitie alternatívnych zdrojov energie
25. 02. 2016,  TA Zvolen
Dňa 24. 02. 2016 sa konala školská prehliadka súťaže ENERSOL SK...
- článok

¤ ¤ ¤

Celoštátne kolo súťaže ZENIT - úspech Mateja Gondu!
25. 02. 2016,  TA Zvolen
V dňoch 9. 2. - 11. 2. 2016 sa konalo celoštátne kolo súťaže ZENIT v elektronike, programovaní a v strojárstve...
- článok
- diplom
- certifikát

¤ ¤ ¤

Úspech našich žiakov na súťaži ZENIT 2015 v strojárstve
2. 12. 2015,  TA Zvolen
Dňa 02. decembra 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola XVII. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve...
- článok

¤ ¤ ¤

Percentá pre školu
27. 11. 2015,  TA Zvolen
Vážení rodičia, priatelia,
radi by sme Vás požiadali o podporu v darcovskom projekte www.podporteskolu.sk. Ak zvyknete nakupovať v e-shopoch, môžete pritom podporiť aj našu školu. Za každého užívateľa, ktorý sa zaregistruje pre podporu našej školy, nám bude pripísaný bonus 10,- €. Ďakujeme!

 - viac informácií

¤ ¤ ¤

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2015
9 12. 2015,  TA Zvolen
Dňa 9. 12. 2015 sa uskutočnilo školské  kolo olympiády v anglickom jazyku...
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Celoslovenská súťaž Expert geniality show 2015
2 12. 2015,  TA Zvolen
Dňa 01.12.2015 sa 17 žiakov našej školy zúčastnilo celoslovenskej súťaži...
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku "American Dream"
2 12. 2015,  TA Zvolen
Dňa 31. novembra 2015 sa študenti prvých, druhých a tretích ročníkov Technickej akadémii vo Zvolene...
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Informatická súťaž iBobor 2015/2016
30 11. 2015,  TA Zvolen
Dňa 09. 11. 2015 sa 32 študentov našej školy zapojilo do celoslovenskej informatickej...
- článok + diplomy

¤ ¤ ¤

Celoškolský turnaj vo florbale
27 11. 2015,  TA Zvolen
Dňa 26. 11. 2015 sa uskutočnil celoškolský turnaj vo florbale...
- článok + výsledky

¤ ¤ ¤

Akcie predmetovej komisie humanitných predmetov
23. 11. 2015,  TA Zvolen
Mladí literáti a výtvarníci opäť dostali šancu prezentovať nielen seba, ale aj svoju školu...
- článok

¤ ¤ ¤

Pripomenuli sme si "Nežnú revolúciu"
17. 11. 2015,  TA Zvolen
V týchto dňoch si celá naša spoločnosť pripomína už 26 výročie historických udalostí z roku 1989...
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Technický talent 2015
13. 11. 2015,  TA Zvolen
Dňa 13. novembra 2015 sme už po piatykrát zorganizovali ťažno - zábavnú akciu pre žiakov základných škôl „Technický talent“...
fotoalbum
- článok
Výsledky testu odborných vedomostí:
1. Matej Martinský, ZŠ J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva
2. Michael Mottl, ZŠ Hrnčiarska, Zvolen
3. Marek Oltman, ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen

Rebríček škôl za celú súťaž:
1. ZŠ, ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2. ZŠ, J. C. Hronského, Školská 10, Krupina
3. ZŠ, č. 435, Kriváň
4. ZŠ, A. Sládkoviča, Sliač
5. ZŠ, J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
6. ZŠ, Hrnčiarska, Zvolen
7. ZŠ, Jána Drdoša, Vígľaš

¤ ¤ ¤

Týždeň vedy a techniky
12. 11. 2015,  TA Zvolen
Týždeň vedy a techniky na Slovensku už  niekoľko rokov sleduje jeden hlavný cieľ – propagovať vedu a techniku...
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Exkurzia v Krajskej hvezdárni v Žiari nad Hronom
10. 11. 2015,  TA Zvolen
Dňa 10. novembra 2015 sa žiaci prvého ročníka študijného odboru strojárstvo zúčastnili exkurzie...
- článok

¤ ¤ ¤

Inovácia v školskom autoservise
23. 10. 2015,  TA Zvolen
Na začiatku šk. roka 2015/2016 sme inovovali dielňu autoopravárov...
- článok

¤ ¤ ¤

Exkurzia v spoločnosti Sittrans s. r. o v B. Štiavnici
20. 10. . 2015,  TA Zvolen
Dňa 16. októbra 2015 sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru strojárstvo zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Sittrans s. r. o. v Banskej Štiavnici.
fotoalbum
- článok

¤ ¤ ¤

Autosalón Nitra
12. 10. . 2015,  TA Zvolen

Dňa 9. 10.2 015 sa žiaci učebného odboru autoopravár mechanik a študijných odoborov dopravná prevádzka a odboru strojárstvo...
- článok

¤ ¤ ¤

Ponuka na prenájom nebytových priestorov
10. 09. 2015,  TA Zvolen

Zverejňujeme ponuku na prenájom nebytových priestorov.
- ponuka

¤ ¤ ¤

Poskytovanie stredoškolských štipendií v šk. roku 2015/2016
03. 09. 2015,  TA Zvolen

Zverejňujeme informácie o možnosti poskytovania stredoškloských sociálnych štipendií v školskom roku 2015/2016.
- informácie
- žiadosť

¤ ¤ ¤

Hľadáme to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje
8. 7. 2015,  TA Zvolen

Humánnosť, ľudskosť, tolerancia majú byť mottom života nielen učiteľov, ale i žiakov...
- článok

¤ ¤ ¤

Skončili sa záverečné skúšky
24. 6. 2015,  TA Zvolen

Dňa 24. 6. 2015 sa skončili záverečné skúšky žiakov triedy III.K odboru autoopravár. Záverečné skúšky ukončilo úspešne 24 žiakov, z toho 10 žiakov prospelo veľmi dobre a 14 žiakov prospelo. Všetkým žiakom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu, ako aj v prvom zamestnaní. MOV Bc. Pavel Kohút
fotoalbum

¤ ¤ ¤

70. výročie ukončenia II. svetovej vojny
7. 5. 2015,  TA Zvolen

Spomienkového aktu  spojeného s položením vencov pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej  svetovej vojny...
- článok

¤ ¤ ¤

Návšteva prezidensta SR v Technickej akadémii vo Zvolene
5. 5. 2015,  TA Zvolen

Sú dni v živote človeka aj školy, ktoré sa nezmazateľným písmom zapíšu do spomienok...
fotoalbum
- článok
V médiách:
- teraz.sk
- agentury.sme.sk
- spravy.pozri.sk
- news.sk
- tasr.sk
- 24hod.sk

¤ ¤ ¤

Sladká odmena opäť pre Technickú akadémiu vo Zvolene
24. 4. 2015,  TA Zvolen

Stalo sa už tradíciou, že zvolenská Európa v mesiacoch február, marec ..
- článok

staršie » 


Spolupracujeme:
Ján Ďurčov,
Banská Bystrica

Technická akadémia
J. Švermu 1
960 01 Zvolen
tel.: 045/5330689
Email: tazvolen@tazvolen.sk
IČO: 45015171

Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok

07:00 - 12:00
12:30 - 14:30

Utorok

nestránkový deň

Streda

07:00 - 12:00
12:30 - 14:30

Štvrtok

07:00 - 12:00
12:30 - 14:30

Piatok

nestránkový deň

 

"Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme sa pre školu, ale pre život".
Seneca
 
 

Čakáme na Vaše otázky, námety a pripomienky!

Vaša emailová adresa:

Text správy:

2009 © Dušan Hámorský

Našu stránku videlo:

pocitadlo.sk

 návštevníkov.
Ďakujeme!