INFO: Začiatok školského roka 2015/2016 je 2. 9. 2015 (streda) o 9.00 hod. na školskom ihrisku. Podrobnejšie informácie a pokyny v aktualitách nižšie.

kto sme odbory naše úspechy kontakty •                                                                                                           

interná zóna | webmail | MOODLE | CRZ | DiGI Škola

Aktuality|Správy|Informácie

staršie »

Maturitné skúšky a záverečné skúšky v mimoriadnom období
24. 8. 2015,  TA Zvolen

Maturitné skúšky v mimoriadnom období sa konajú v dňoch 17. a 18. 9. 2015 od 7.30 hod. v budove školy. Podrobný harmonogram bude zverejnený na webovom sídle školy.
Záverečné skúšky v mimoriadnom období sa konajú v dňoch 8., 9., 10. 9. 2015 od 7.00 hod. v budove školy.

¤ ¤ ¤

Pokyny k začiatku šk. roka 2015/2016
20. 8. 2015,  TA Zvolen

Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016 na Technickej akadémii, J. Švermu 1, Zvolen bude dňa
2. septembra 2015 (streda) o 9.00 hod. na školskom ihrisku (v prípade zlého počasa v budove školy). Žiaci prvého ročníka si so sebou donesú kópiu rodného listu, vysvedčenia z posledného ročníka ZŠ a rozhodnutia o prijatí na SŠ, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi, tašku na učebnice.

- I.A, triedna učiteľka: Mgr. D. Stančeková
- I.B, triedna učiteľka: Mgr. O. Fedotova
- I.K, triedny učiteľ: Ing. Škultéty
- I.S, triedny učiteľ: Ing. Žabenský
- I.N, nadstavba, triedna učiteľka: Ing. Sečkárová

¤ ¤ ¤

Hľadáme to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje
8. 7. 2015,  TA Zvolen

Humánnosť, ľudskosť, tolerancia majú byť mottom života nielen učiteľov, ale i žiakov...
- článok

¤ ¤ ¤

Skončili sa záverečné skúšky
24. 6. 2015,  TA Zvolen

Dňa 24. 6. 2015 sa skončili záverečné skúšky žiakov triedy III.K odboru autoopravár. Záverečné skúšky ukončilo úspešne 24 žiakov, z toho 10 žiakov prospelo veľmi dobre a 14 žiakov prospelo. Všetkým žiakom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu, ako aj v prvom zamestnaní. MOV Bc. Pavel Kohút
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Otvárame nadstavbové štúdium 3757 L dopravná prevádzka
21. 5. 2015,  TA Zvolen

Riaditeľ Technickej akadémie vo Zvolene oznamuje, že v šk. roku 2015/2016 otvára 2-ročné nadstavbové štúdium v odbore 3757 L dopravná prevádzka.
- informácie
- kritériá pre prijatie

¤ ¤ ¤

70. výročie ukončenia II. svetovej vojny
7. 5. 2015,  TA Zvolen

Spomienkového aktu  spojeného s položením vencov pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej  svetovej vojny...
- článok

¤ ¤ ¤

Návšteva prezidensta SR v Technickej akadémii vo Zvolene
5. 5. 2015,  TA Zvolen

Sú dni v živote človeka aj školy, ktoré sa nezmazateľným písmom zapíšu do spomienok...
fotoalbum
- článok
V médiách:
- teraz.sk
- agentury.sme.sk
- spravy.pozri.sk
- news.sk
- tasr.sk
- 24hod.sk

¤ ¤ ¤

Sladká odmena opäť pre Technickú akadémiu vo Zvolene
24. 4. 2015,  TA Zvolen

Stalo sa už tradíciou, že zvolenská Európa v mesiacoch február, marec ..
- článok

staršie » 


Spolupracujeme:
Ján Ďurčov,
Banská Bystrica

Technická akadémia
J. Švermu 1
960 01 Zvolen
tel.: 045/5330689
Email: tazvolen@tazvolen.sk
IČO: 45015171

Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok

09:00 - 12:00
13:00 - 14:30

Utorok

nestránkový deň

Streda

09:00 - 12:00
13:00 - 14:30

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

08:00 - 08:35

 

"Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme sa pre školu, ale pre život".
Seneca
 
 

Čakáme na Vaše otázky, námety a pripomienky!

Vaša emailová adresa:

Text správy:

2009 © Dušan Hámorský

Našu stránku videlo:

pocitadlo.sk

 návštevníkov.
Ďakujeme!