Navigation:  »No topics above this level«

Základné vzťahy pre jednosmerný prúd

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Poznámka:  Exponenty sú označené červenou farbou [ 2, -2

 

 

 

 

Elektrický náboj Q = I*t [ C; I,s]  elektrický prúd I = Q/t

Prúdová hustota J = I/S [ A*mm-2; A, mm2]

Ohmov zákon:     I = U/R [ A; V,Ω] [ U = R*I R = U/I

Elektrický odpor vodiča :   R =ρ * l /S [Ω; Ω*mm2*m-1, m,mm2]

Elektrická vodivosť G = 1/R  [ S; Ω]

Tepelná zmena odporu Rθ = R20 [ 1 + α * (θ - 20°)] [Ω ; Ω ,K-1,°C]

Svorkové napätie zdroja : U = Uo - Ri *I [ V; V, Ω, A]

Prúd nakrátko : Ik = U0/Ri [ A; V, Ω]

1.Kirchhoffov zákon : I = I1 + I2 + .... +In

Výsledný odpor paralelného zapojenia spotrebičov: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ....+ 1/Rn

2.Kirchhoffov zákon: U = U1 + U2 + .... +Un

Výsledný odpor sériového zapojenia spotrebičov: R = R1 + R2 + ....+ Rn

Výkon v obvode jednosmerného prúdu : P = U * I   [ W; V, A] I = P/U

Výkon v obvode jednosmerného prúdu : P =  R* I2  [W;Ω, A]

Výkon v obvode jednosmerného prúdu : P = U2 /R   [ W; V, Ω]

Práca (energia) v obvode jednosmerného prúdu : W = P * t [Ws; W, s]

Účinnosť :h = P/Pp [ - ; W, W]

Hodnoty rezistivity ρ pre niektoré materiály [ Ω*mm2*m-1]

a teplotného súčiniteľa odporu α [K-1]

Striebro Ag  ...... 0,0163..........0,004

Meď Cu]............. 0,0178..........0,0038

Zlato Au   ........... 0,021

Hliník Al  ........... 0,0285..........0,0043

Horčík Mg.......... 0,046

Dural ................. .0,05

Molybdén Mo ... 0,051

Volfrám W ........ 0,055.............0,004

Zinok Zn............. 0,059

Kobalt Co...........0,068

Mosadz ............. 0,075............0,0016

Nikel Ni ............. 0,09...............0,004

Platina Pt .........  0,1

Cín Sn ..............  0,12

Železo Fe ......... 0,13...............0,0046

Titán Ti............ ..0,135

Uhlíková oceľ ....0,152

Bronz   .............. 0,17

Olovo Pb .......... 0,208

Manganín (86Cu+12Mn+2Ni) ........ 0,42........0,000004

Konštantán (54Cu+45Ni+1Mn) .... 0,5..........0,000005

Nikelín (67Cu+30Ni+3Mn)...............0,4

Chrómnikel (80Ni+20Cr).................1,1

Liatina ...............0,7

Chróm  Cr ........ 0,9

Ortuť Hg ........... 0,98

Uhlík C...............>10

Hodnoty tavenia niektorých kovov a materiálov v °C

Ortuť Hg ...........  - 38.8

Gálium Ga ..........  29,8

Draslík K ............  63,7

Sodík Na ............  97,8

Indium In ........... 156,4

Cín Sn ................ 231,9

Olovo Pb ............ 327,4

Antimón Sb ........ 630,5

Zinok Zn ............ 420

Horčík Mg .........650

Hliník Al ............657

Vápnik Ca ......... 845

Striebro Ag ....... 961

Zlato Au ............1063

Nikel Ni ........... 1453

Kobalt Co ........ 1493

Železo Fe ......... 1534

Titán Ti ............ 1668

Platina .............. 1773

Irídium .............. 2410

Molybdén ......... 2610

Osmium ............ 3000

Volfrám ............ 3410

Uhlík ................. 3730