Dôležité informácie
Voľné pracovné miesto - učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov.
05. 06. 2018
Prijmeme učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a dejepis do pracovného pomeru od 01.09.2018 na plný pracovný úväzok
.
- viac info.

Výsledky 2. kola PS na šk. rok 2018/2019.
20. 06. 2018
Riaditeľ Technickej akadémie vo Zvolene zverejňuje výsledky 2. kola prijímacieho konania na školský rok 2018/2019.
- výsledky

Nový webmail.
Kolegyne, kolegovia. Odporúčam používať nový webmail na adrese posta.websupport.sk. Prihlasovacie údaje ostávajú nezmenené! Onedlho bude link zmenený aj v rýchlom menu v hlavičke stránky!