|  Súťaž "Študent roka"

Na základe dosiahnutých výsledkov sa NAJ študentom školského roka 2016/2017 stal
Jakub  Brénainn Kyseľ
z triedy III.B.

Srdečne gratulujeme!

Kritériá súťaže:
1. prospech
2. dochádzka do školy
3. zapájanie sa do súťaží, olympiád, projektov a získané výsledky v nich
4. mimoriadne humanitárne činy